New Integration between Nitesoft and Atomize Offers Price Optimization for Nordic Hotels

Gothenburg,20240312

Nitesoft, a prominent provider of cloud-based Property Management Systems (PMS), proudly announces a new integration with Atomize, a leader in automated revenue management.

Through this collaboration, hotels using Nitesoft PMS can now optimize room prices in real time for more efficient and dynamic pricing based on real-time data such as available rooms, booking pressure, market demand, and competitor data. The integration aims to strengthen hotels’ digital infrastructure and offer solutions that not only meet their current needs but also support their long-term goals.

Nitesoft sees this partnership as an opportunity to further enhance its customers’ ability to achieve meaningful growth and innovation, as well as increase their market share.

Gustav Linders, Sales and Business Development at Nitesoft

“We are excited to partner with Atomize to take our customers’ digital journey to the next level. Together, we will unlock new potential and create significant value for the hotel industry,” says Gustav Linders, responsible for Sales and Business Development at Nitesoft.

The first hotel among Nitesoft’s clients to embrace this new technology is Urban Deli in Stockholm, which already reports positive results. After a smooth and quick onboarding process, Urban Deli now utilizes Atomize pricing for its 106 rooms.

Sofie Träff, site manager at Urban Deli, shares her enthusiasm:

Sofie Träff, Manager at Urban Deli

“The integration between Nitesoft and Atomize has already saved us a lot of time and improved our pricing strategy. It works great for us, and we look forward to seeing how it will continue to contribute to our business.”

This integration represents an important step forward for hotels striving to improve their performance and competitiveness in an increasingly digitized world. By combining Nitesoft’s and Atomize’s expertise and innovations, hotels can now navigate revenue management successfully with greater confidence and efficiency.

 For more information on how your business can benefit from this integration, visit atomize.com > and nitesoftsolutions.com >

Swedish version below

_________________________________________________________________________________________________________

Ny Integration mellan Nitesoft och Atomize erbjuder prisoptimering för nordiska hotell

Göteborg, 20240312

Nitesoft, en framstående leverantör av ett molnbaserat Property Management System (PMS), har stolt tillkännagett en ny integration med Atomize, ledande inom automatiserad revenue management.

Genom detta samarbete kan hotell som använder Nitesoft PMS nu optimera priserna av sina hotellrum i realtid för en mer effektiv och dynamisk prissättning baserat på realtidsdata såsom tillgängliga rum, bokningstryck, marknadens generella efterfrågan och konkurrens data. Integrationen syftar till att stärka hotellens digitala infrastruktur och erbjuda lösningar som inte bara möter deras nuvarande behov utan även stöder deras långsiktiga mål.

Nitesoft ser detta partnerskap som en möjlighet att ytterligare stärka sina kunders förmåga att uppnå meningsfull tillväxt och innovation, samt öka sina marknadsandelar.

“Vi är glada över att samarbeta med Atomize för att ta våra kunders digitala resa till nästa nivå. Tillsammans kommer vi att kunna låsa upp ny potential och skapa betydande värde för hotellbranschen,” säger Gustav Linders, ansvarig för Sales and Business Development på Nitesoft.

Det första hotell av Nitesofts kunder som har omfamnat denna nya teknologi är Urban Deli i Stockholm, som redan rapporterar om positiva resultat. Efter en smidig och snabb onboardingprocess använder nu Urban Deli Atomize prissättning på sina 106 rum.

Sofie Träff, platschef på Urban Deli, delar med sig av sin entusiasm:

“Integrationen mellan Nitesoft och Atomize har redan sparat oss mycket tid och förbättrat vår prissättningsstrategi. Det fungerar utmärkt för oss och vi ser fram emot att se hur det kommer att fortsätta att bidra till vår verksamhet.”

 

Denna integration representerar ett viktigt steg framåt för hotell som strävar efter att förbättra sin prestation och konkurrenskraft i en alltmer digitaliserad värld. Genom att kombinera Nitesofts och Atomizes expertis och innovationer, kan hotell nu navigera framgångsrikt i den komplexa miljön av intäktshantering med större förtroende och effektivitet.

För mer information om hur din verksamhet kan dra nytta av denna integration, besök atomize.com > och nitesoftsolutions.com >

***

 

About Nitesoft

Swedish-based Nitesoft delivers its cloud-based Property Management System (PMS) to help hotels improve their administrative routines and processes. Through collaboration and understanding, Nitesoft offers solutions that align with customers’ long-term goals and support meaningful growth and innovation within the hotel industry.

Nitesoft is known for its user-friendly system, whose modern and flexible platform makes it well-suited for most types of hotel operations. Among its customers are destination hotels with a dozen rooms to apartment hotels with several hundred rooms.

 

About Atomize

RMS Atomize provides AI-driven software for dynamic pricing for hotels, known as a Revenue Management System. This innovative platform utilizes real-time market and competitor data to optimize hotel pricing, significantly improving their revenues and efficiency.

Atomize’s cloud-based solution is particularly known for its ability to automate and optimize prices in real-time, giving their hotel customers an edge in a highly competitive and rapidly changing market.

Atomize is a Swedish company headquartered in Gothenburg and operates in a global market. Their software is used in over 50 countries, on 5 continents, by hotels ranging in size from 50 to 1250 rooms.

For more information, please contact:

Atomize RMS Media Relations:

Alexandra Fjällman

[email protected]

+46 (0) 768 52 47 63

NItesoft Media Relations:

Jan Linders, VD, Nitesoft

[email protected]

Share this:

More great articles

Join the Atomize Community

Get the latest revenue management insights and expertise direct to your inbox